Aansprakelijkheid

 

Onderstaand de benodigdheden voor het melden van een aansprakelijkheidsschade.

  • Schadeformulier
  • Schadedatum en duidelijke toedrachtsomschrijving
  • NAW-gegevens benadeelde
  • Relatie verzekerde en benadeelde
  • Hoedanigheid verzekerde ten tijde van de schade

Bij een aansprakelijkheidsschade zullen wij in contact treden met de benadeelde.